V9174

//V9174
V9174 2017-02-14T11:56:41+00:00

Product Description

  • Professional VHF Antenna - PRA451BU - Glomex Marine Antennas USA Mounts - V9174 - 4" STAINLESS STEEL STRAIGHT MOUNT 1"-14 THREAD
  • V9174 - 4" STAINLESS STEEL STRAIGHT MOUNT 1"-14 THREAD

No documents available

No Technical Spec.

4″ STAINLESS STEEL STRAIGHT MOUNT 1″-14 THREAD – BLISTER PACKED

Product Details

Categories:

Shop Now:

V9174

Retail Price:

$53.00